தமிழ் நகர், பிடரியூர்

இருபதுக்கு மேற்பட்ட வீடுகள் அமைந்த வீட்டுமனையில் இப்பொழுது இடமாகவும் அல்லது இடம் அழகிய  வீடாகவும் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

முன்பணம் மூன்று லட்சம் முதல் இடம் பிளஸ் அழகிய வீடு கட்டி தரப்படும் பேங்க் லோன் வசதி 90% வரை

இடம்

 • DTCP and RERAஅப்ரூவல் பெற்ற வீட்டு மனைகள்
 • 32 அடி சாலை வசதி 
 • 60,000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை குடிநீர் வசதி 
 • மின்சார வசதி 
 • பஸ் வசதி பெற்றது…
 • காலியிடங்களுக்கு 60% வரை லோன் வசதி செய்து தரப்படும்…..
  கம்பெனியின் நேரடி விற்பனை உடனடியாக கிரயத்துக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்

இடம் + அழகிய வீடு (1BHK)

 • கிரையச் செலவு 
 • வீட்டு வரி ரசீது 
 • இபி ரசீது
 •  ப்ளூ பிரிண்ட் அப்ரூவல் 
 • தண்ணீர் தொட்டி 
 • செப்டிக் டேங்க் 
 • பேங்க் ப்ராசஸ் பீஸ் 
 • M.ODசெலவு 
 • குடிநீர் வசதி

இடம் + அழகிய வீடு (2BHK)

 • கிரையச் செலவு 
 • வீட்டு வரி ரசீது 
 • இபி ரசீது
 •  ப்ளூ பிரிண்ட் அப்ரூவல் 
 • தண்ணீர் தொட்டி 
 • செப்டிக் டேங்க் 
 • பேங்க் ப்ராசஸ் பீஸ் 
 • M.ODசெலவு 
 • குடிநீர் வசதி

சொந்த வீடு!!கனவல்ல நிஜம்!!

சொந்த வீடு!!கனவல்ல நிஜம்!!
Contact
Open House
Monday & Tuesday
9:00 AM to 5:00 PM
Sunday
6:00 AM to 6:00 PM